Beach Club

  CentiliterIngrediens
 • 2
 • Rom
 • 2
 • Grand Marnier
 • 2
 • Passoã
 • 11,5
 • Tranbärsjuice
 • Isbitar
 • Ginger ale

  Häll ingredienserna i en shaker, skaka!
  Fyll på med ginger ale.
  Garnera med en hel limeskiva.

  Klicka hr fr att skriva ut drinken!

  Gör SpritEliten till min startsida!